Charita Moravská Třebová - Centrum PP Cesta

Centrum pěstounské péče Cesta
Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí. A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

Telefon 1: 
739 002 756