Úvod

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, se od roku 1994 zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.

Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

Služby Střediska jsou určeny především zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a osvojitelským rodinám.

Naše služby:

Pro žadatelePro adoptivní rodinyPro pěstounské rodinyPro ohrožené děti a rodinyVýzkum a vzdělávání

Novinky

04.03.2021
Na dalším setkání pro žadatele jsme měli možnost vyslechnout si poutavý příběh Terezy, která píše blog Jako liči. Tereza se s námi bavila o tom, jaké to je být osvojená, jak si budovala identitu, jak pátrala po svém...
03.03.2021
V únoru jsme pořádali další ze setkání pro rodiče. Setkání měla příjemnou, uvolněnou atmosféru. S rodiči starších dětí jsme se bavili o motivaci dětí k učení, psychohygieně a o volném času v těchto dnech. Rodiče...
01.03.2021
I v únoru jsme si užívali pravidelných online setkání Ponton klubu, na kterou se pravidelně připojují v podstatě všechny děti, které na setkání docházely v prezenční podobě. K tomu se skupina rozšířila ještě o čtyři...
18.02.2021
Vážení a milí přátelé, s radostí Vám představuji novou publikaci Příběhy z nových rodin. Vypráví osudy a životní příběhy sedmi mladých žen, které vyrůstaly v různých formách NRP. Srdečně Vám, milé mladé dámy, děkuji za...
Všechny novinky