O nás

Středisko náhradní rodinné péče je nezisková organizace, ve které se již od svého založení v roce 1994 věnujeme problematice dětí, jež vyrůstají mimo vlastní rodinu.

Pro koho jsou služby Střediska určeny?

 • žadatelům o náhradní rodinnou péči;
 • adoptivním rodinám;
 • pěstounským rodinám;
 • ohroženým rodinám;
 • odborné veřejnosti;
 • široké veřejnosti zajímající se o problematiku NRP.

Zájemcům poskytujeme širokou nabídku služeb, mezi které patří zejména poradenství, pravidelná klubová setkání či doprovázení adoptivních rodin.

Dlouhodobě se věnujeme výzkumu dobré praxe u nás i v zahraničí.

Usilujeme o to, aby:

 • každé dítě vyrůstalo v rodinném prostředí;
 • žádné dítě do 7 let již nesmělo být umístěno v ústavním prostředí;
 • se zvýšil počet zájemců o děti, které nemohou vyrůstat v rodině;
 • osvojitelské rodiny měly možnost využívat služby Střediska;
 • se příklady dobré praxe, osvěta a vzdělávání v oblasti NRP šířily a předávaly dál;
 • se změnil současný systém péče o ohrožené děti;
 • rodinná péče měla vždy přednost před ústavní výchovou;
 • se výrazně zkrátila doba pobytu dětí mimo vlastní nebo náhradní rodinu;
 • se významně zvýšil podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině;
 • se upravil současný systém ústavní péče;
 • žádné dítě nezůstalo zapomenuto.