Oblastní charita Vimperk

Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících náhradní rodinnou péči nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pečujícím osobám při péči, výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. Umožníme pečujícím osobám rozvíjení potřebných schopností a dovedností při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pečujících osob při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v náhradní rodině.

Telefon 1: 
732 122 071