STŘED, z. ú.

Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí.
Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.

Telefon 1: 
775 725 655