Celodenní setkání Ponton klubu

Minulou neděli jsme se s dětmi setkali na posledním letošním celodenním Ponton klubu. Po úvodním „korálkovém kolečku“, kde každé z dětí mělo prostor povídat o aktuálním dění okolo něj, jsme si zahráli několik rozehřívacích týmových her. Poté jsme se prostřednictvím dokumentárního filmu z cyklu Jeden svět na školách věnovali otázce chudoby a bohatství, co pro každého z nás tyto pojmy znamenají a jaký kontext mohou mít v různých zemích. Téma děti velmi zaujalo, což potvrdila i následná diskuse. Do oběda jsme ještě stihli vytvářet přívěsky na klíče z fimo hmoty, se kterou většina dětí pracovala poprvé.
Odpoledne jsme se vydali na lezeckou stěnu, kde měl každý možnost vydat se pod vedením instruktora opravdu doslova do nebeských výšek. Všichni účastníci zvládli překonat své prvotní obavy, za což jim patří náš obrovský obdiv.