Poradna

Poskytujeme základní a odborné poradenství v oblasti problematiky náhradní rodinné péče pro zájemce:

 • o osvojení;
 • o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu;
 • o péči poručníka;
 • o svěření dítěte do péče jiné osoby;

pro rodiče, kteří již do své péče dítě přijali a řeší problémy s jeho:

 • vývojem;
 • adaptací;
 • výchovou;
 • identitou;
 • chování;
 • etnikem.

Na Vaše otázky odpovídají zkušené sociální pracovnice – Mgr. Tereza Landová, Veronika Fišerová, Dis. a Alena Vávrová.


Kde všude naše poradenství poskytujeme?

 • Prostřednictvím infolinky: +420 233 356 701, denně od 8:30 do 16:00 hod.
 • Na stránkách:

www.nahradnirodina.cz

www.adopce.com

www.rodina.cz

 • Osobně, na základě předběžné telefonické domluvy v místě sídla organizace, Jelení 91, 118 00 Praha 1.
 • Prostřednictvím e-mailu: info@nahradnirodina.cz.